۴ اَمرداد ۱۴۰۳

فهرست محصولات در یک گروه

« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »
نرم افزار X

نرم افزار

اپل 6s 32

 • ۱,۰۰۰ تومان
  ۹۰۰ تومان ۱۰% تخفیف
 • اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32
 • توضیحات بیشتر 
اپل 6s 32

 • ۹۰۰ تومان
  ۸۰۰ تومان ۱۱.۱% تخفیف
 • اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32اپل 6s 32
 • توضیحات بیشتر 
اپل 6s 32

 • ۱,۱۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰ تومان ۹.۱% تخفیف
 • آیفون 6اس(Apple iPhone 6s) نسبت به مدل های قبلی بطور محسوسی سنگین و ضخیم تر است. اگر شما از مدل قدیمی (آیفون 6) استفاده کرده باشید متوجه این موضوع خواهید شد. سنگینی آیفون 6اس باعث می شود که وقتی آن را در دست می گیرید احساس بهتر و راحت تری نسبت به آیفون 6 داشته باشید. این وزن اضافی بیشتر به علت اضافه شدن یک لایه بر روی صفحه نمایش است که حساسیت به فشار (pressure-sensitive) را برروی صفحه نمایش تشخیص و امکان لمس سه بعدی را فرا هم می کند. آیفون 6اس بعد از مک بوک (MacBooks) و ساعت های اپل (Apple Watch) سومین خط تولید اپل است که از تکنولوژی لمس حساس به فشار استفاده می کند، که توانسته در یکپارچه سازی طبیعی رابط کاربری موفق باشد.
 • توضیحات بیشتر 
اپل 6s 64

 • ۱,۵۰۰ تومان
  ۱,۴۰۰ تومان ۶.۷% تخفیف
 • آیفون 6اس(Apple iPhone 6s) نسبت به مدل های قبلی بطور محسوسی سنگین و ضخیم تر است. اگر شما از مدل قدیمی (آیفون 6) استفاده کرده باشید متوجه این موضوع خواهید شد. سنگینی آیفون 6اس باعث می شود که وقتی آن را در دست می گیرید احساس بهتر و راحت تری نسبت به آیفون 6 داشته باشید. این وزن اضافی بیشتر به علت اضافه شدن یک لایه بر روی صفحه نمایش است که حساسیت به فشار (pressure-sensitive) را برروی صفحه نمایش تشخیص و امکان لمس سه بعدی را فرا هم می کند. آیفون 6اس بعد از مک بوک (MacBooks) و ساعت های اپل (Apple Watch) سومین خط تولید اپل است که از تکنولوژی لمس حساس به فشار استفاده می کند، که توانسته در یکپارچه سازی طبیعی رابط کاربری موفق باشد.
 • توضیحات بیشتر 
اپل 6s 64

 • ۱,۶۰۰ تومان
  ۱,۴۰۰ تومان ۱۲.۵% تخفیف
 • آیفون 6اس(Apple iPhone 6s) نسبت به مدل های قبلی بطور محسوسی سنگین و ضخیم تر است. اگر شما از مدل قدیمی (آیفون 6) استفاده کرده باشید متوجه این موضوع خواهید شد. سنگینی آیفون 6اس باعث می شود که وقتی آن را در دست می گیرید احساس بهتر و راحت تری نسبت به آیفون 6 داشته باشید. این وزن اضافی بیشتر به علت اضافه شدن یک لایه بر روی صفحه نمایش است که حساسیت به فشار (pressure-sensitive) را برروی صفحه نمایش تشخیص و امکان لمس سه بعدی را فرا هم می کند. آیفون 6اس بعد از مک بوک (MacBooks) و ساعت های اپل (Apple Watch) سومین خط تولید اپل است که از تکنولوژی لمس حساس به فشار استفاده می کند، که توانسته در یکپارچه سازی طبیعی رابط کاربری موفق باشد.
 • توضیحات بیشتر 
اپل 5s 64

 • ۵۰۰ تومان
  ۴۰۰ تومان ۲۰% تخفیف
 • آیفون 6اس(Apple iPhone 6s) نسبت به مدل های قبلی بطور محسوسی سنگین و ضخیم تر است. اگر شما از مدل قدیمی (آیفون 6) استفاده کرده باشید متوجه این موضوع خواهید شد. سنگینی آیفون 6اس باعث می شود که وقتی آن را در دست می گیرید احساس بهتر و راحت تری نسبت به آیفون 6 داشته باشید. این وزن اضافی بیشتر به علت اضافه شدن یک لایه بر روی صفحه نمایش است که حساسیت به فشار (pressure-sensitive) را برروی صفحه نمایش تشخیص و امکان لمس سه بعدی را فرا هم می کند. آیفون 6اس بعد از مک بوک (MacBooks) و ساعت های اپل (Apple Watch) سومین خط تولید اپل است که از تکنولوژی لمس حساس به فشار استفاده می کند، که توانسته در یکپارچه سازی طبیعی رابط کاربری موفق باشد.
 • توضیحات بیشتر 
اپل 5s 64

 • ۵۵۰ تومان
  ۴۵۰ تومان ۱۸.۲% تخفیف
 • آیفون 6اس(Apple iPhone 6s) نسبت به مدل های قبلی بطور محسوسی سنگین و ضخیم تر است. اگر شما از مدل قدیمی (آیفون 6) استفاده کرده باشید متوجه این موضوع خواهید شد. سنگینی آیفون 6اس باعث می شود که وقتی آن را در دست می گیرید احساس بهتر و راحت تری نسبت به آیفون 6 داشته باشید. این وزن اضافی بیشتر به علت اضافه شدن یک لایه بر روی صفحه نمایش است که حساسیت به فشار (pressure-sensitive) را برروی صفحه نمایش تشخیص و امکان لمس سه بعدی را فرا هم می کند. آیفون 6اس بعد از مک بوک (MacBooks) و ساعت های اپل (Apple Watch) سومین خط تولید اپل است که از تکنولوژی لمس حساس به فشار استفاده می کند، که توانسته در یکپارچه سازی طبیعی رابط کاربری موفق باشد.
 • توضیحات بیشتر 
اپل 5s 32

 • ۴۰۰ تومان
  ۳۵۰ تومان ۱۲.۵% تخفیف
 • آیفون 6اس(Apple iPhone 6s) نسبت به مدل های قبلی بطور محسوسی سنگین و ضخیم تر است. اگر شما از مدل قدیمی (آیفون 6) استفاده کرده باشید متوجه این موضوع خواهید شد. سنگینی آیفون 6اس باعث می شود که وقتی آن را در دست می گیرید احساس بهتر و راحت تری نسبت به آیفون 6 داشته باشید. این وزن اضافی بیشتر به علت اضافه شدن یک لایه بر روی صفحه نمایش است که حساسیت به فشار (pressure-sensitive) را برروی صفحه نمایش تشخیص و امکان لمس سه بعدی را فرا هم می کند. آیفون 6اس بعد از مک بوک (MacBooks) و ساعت های اپل (Apple Watch) سومین خط تولید اپل است که از تکنولوژی لمس حساس به فشار استفاده می کند، که توانسته در یکپارچه سازی طبیعی رابط کاربری موفق باشد.
 • توضیحات بیشتر